1. Општо

Со пристапувањето до содржините на www.gajba.mk и користењето на истите се согласувате дека ги прифаќате долу наведените правила и услови за користње на веб страницата за електронската трговија www.gajba.mk.

2. Измена на условите

ЛЕВЕЛ УП ГРОУП ДООЕЛ, сопственик на доменот www.gajba.mk го задржува правото за измена или укинување на било кој од подолу наведените услови. Доколку во било кој момент дојде до промена на условите, а Вие и понатаму продолжите да ги користите услугите од нашата страница за електронска трговија се подразбира дека истите ги прифаќате.

3. Собирање на податоци

ЛЕВЕЛ УП ГРОУП ДООЕЛ има право да собира и кориси податоци за корисниците со цел идентификација на истите. Податоците со кои корисникот може да се идентификува опфаќаат но не се лимитирани на име и презиме, електронска адреса за пошта, физичка адреса и телефонски број за контакт како и датум на раѓање (поради утврдување на законски пропишаната возраст за купување цигари, алкохол и енергетски пијалоци)

Сите лични податоци се внесуваат со цел успешно процесирање на нарачката од страна на купувачот, истите ќе се чуваат во согласност со Законот за заштита на лични податоци и нема да се отстапуваат на трети лица.

4. Цени на производите

Цените на производите на страницата за електронска трговија www.gajba.mk се изразени во денари, со вклучен данок на додадена вредност (ДДВ).

ЛЕВЕЛ УП ГРОУП ДООЕЛ има право на промена на цените на производите без претходна најава, а сите промени на цените ќе бидат истакнати на www.gajba.mk и видливи за корисниците при купувањето. При купувањето и потврдувањето на нарачката од страна на купувачот, купувачот добива виртуелна сметка со вкупниот износ кој е потребно да се плати кон продавачот базиран на нарачаните количини и цените од системот.

Доколку нарачката биде прифатена од страна на администраторите на www.gajba.mk, а купувачот за тоа добие потврда на својата адреса за електронска пошта, продавачот се обврзува да ја испорача нарачаната количина по потврдената цена. Купувачот се обврзува да ја плати цената, без разлика на фактот што може да дојде до промена на цената во периодот по купувањето.

Во случај на неприфаќање (одбивање) на нарачката, Купувачот ќе биде комуницаран од страна на Продавачот со причините поради кои нарачката е одбиена. 

5. Нарачка

Производите од www.gajba.mk се нарачуваат по електронски пат со додавање на посакуваните количини од поединечен производ во електронската кошничка (гајба). Нарачката е комплетирана во моментот кога купувачот ќе го притисне копчето „НАПРАВИ НАРАЧКА“.

По направената нарачка купувачот ќе добие електронска порака со потврда за пристигната нарачка кај продавачот како и преглед на нарачаните производи и количини.

Доколку износот на нарачката е под 500 денари, истата ќе биде процесирана од страна на ЛЕВЕЛ УП ГРОУП ДООЕЛ само доколку е задоволен условод да нарачката се подига од страна на купувачот, а од продажниот објект на компанијата лоцирана на ул. Прашка. Бр. 68, во Карпош, Скопје.

Продажбата на алкохолни пијалоци и цигари е дозволена само на лица постари од 18 години, а енергетски пијалоци само на лица постари од 14 години.

6. Подготвување на нарачка

Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани од нашиот тим како би ги заштитиле истите од евентуални оштетувања при транспорт. По ова, купувачите ќе бидат инфорирани дека нарачката е подготвена за достава / подигање, во зависност од изборот на купувачот.

7. Достава или подигање

Купувачот е должен при преземањето на производите да ја провери количината како и квалитетот на доставените производи, било при доставата од страна на вработен од тимот на www.gajba.mk или пак преземање од страна на купувачот и доколку не е задоволен да ги рекламира кај доставувачот. Во спротивно, дополнителни рекламации нема да бидат уважени.

8. Термини за достава и цена на достава

Нарачките од www.gajba.mk може да се прават 24 часа на ден.

Во моментов, прифаќаме и доставуваме нарачки до следните општини на територијата на град Скопје: Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Кисела Вода и Аеродром.

Најраниот термин за достава е 11:00, а доставуваме до 21:00.

За нарачките кои ќе пристигнат до 19:00 часот, доставата ќе се изврши во период до два часа по комплетирањето на нарачката, односно потврдата дека истата е примена од www.gajba.mk. За сите нарачки по 19:00 часот во тековниот ден, доставата ќе следи во текот на наредниот ден.

Достава вршиме од понеделник до петок од 11:00 до 21:00 и сабота од 10:00 до 15:30. Во недела не вршиме достава.

За доставата и евентуални дополнителни прашања ќе бидете контактирани телефонски од членови на нашиот тим.

Најниската нарачка со избрана достава од страна на ЛЕВЕЛ УП ГРОУП е 500-ни денари. За нарачки во износ од 501-1500 денари, наплатуваме достава од 100 денари. Доставата за нарачки над 1500 денари е бесплатна.

Со оглед на законски пропишаната малопродажна цена и ниската трговска маржа во категоријата Тобако (цигари, цигарилоси и пури) овие производи ги доставуваме само доколку е исполнет еден од следниве два услови:

  • доколку се комбинирани со други производи во нарачката, но притоа нивниот износ не се калкулира во износот на вкупно нарачани производи при утврдувањето дали доставата е бесплатна или се наплатува 100 денари.
  • Доколу се нарачани сами, но само доколку вкупниот износ на нарачани тутунски производи е повисок од 2000 денари, при што дополнително наплатуваме 100 денари за достава.

9. Злоупотреба

Сите злоупотреби на електронските нарачки од www.gajba.mk ќе бидат пријавени во МВР и во надлежните институции.